Limousin

From 1742

Med den lilla staden Limoges är Limousin den svagaste provinsen i det Stor-Latinska Riket. Provinsen är mestadels inriktad på jordbruk.

Personal tools